10/20/2015

Ανακοίνωση - αφορά μόνο τα μέλη του Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε.

Η ετήσια έκθεση των μελών του Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε. θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην Ε.Μ.Σ. από 03 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015.
Κάθε μέλος θα έχει διαθέσιμο χώρο 1,5 μέτρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου