4/28/2012

Παρουσίαση τη Δευτέρα 30/4: Οι Καλές Τέχνες στη Θεσσαλονίκη, κατά την περίοδο 1912-1967

Σας περιμένουμε τη Δευτέρα στις 8μμ στη Φλέμινγκ για την παρουσίαση της Κάτιας Κιλεσοπούλου με θέμα:

"Οι Καλές Τέχνες στη Θεσσαλονίκη, κατά την περίοδο 1912-1967"

Πρόκειται για το ομώνυμο βιβλίο της Κάτιας Κιλεσοπούλουπου εκδόθηκε πρόσφατα και αναφέρεται στο σύνολο των καλών τεχνών στη Θεσσαλονίκη για την παραπάνω περίοδο.Οι καλές τέχνες στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1912-1967

Η συγγραφέας αναφέρει:
"Στην εκπόνηση της συγκεκριμένης διατριβής οδήγησε η έλλειψη μελετών των Καλών Τεχνών κατά τη διάρκεια της πρώιμης, ιδιάζουσας καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής της Θεσσαλονίκης. Ερευνήθηκαν και απαντήθηκαν τα ερωτήματα που αφορούσαν στην πορεία των εικαστικών τεχνών πρωτίστως, οι οποίες πάντως εξετάστηκαν μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των τεχνών-αρχιτεκτονικής, λογοτεχνίας, μουσικής, θεάτρου, κινηματογράφου-λόγω των αλληλεπιδράσεων που παρατηρήθηκαν, διαμορφώνοντας αισθητικές τάσεις και κριτήρια κατά τη διάρκεια της πιο πολυκύμαντης περιόδου της ιστορίας της Θεσσαλονίκης 1912-1967. Ζητήματα που εκκεμούσαν λόγω απουσίας μονογραφιών, επιμερισμένης, συχνά εξωραϊσμένης θεώρησης του καλλιτεχνικού φαινομένου, αντιμετωπίστηκαν ολοκληρωμένα, συνθετικά, σε σχέση με τα ιστορικά, κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, το ειδικό και γενικό καλλιτεχνικό κλίμα της πόλης. Περιοδολόγηση βασιζόμενη στα ιστορικά γεγονότα, γραμμική παρακολούθηση της δημόσιας παρουσίασης των τεχνών, με αξιοκρατικά πάντα κριτήρια, έμφαση στις τομές, τους θεσμούς, τις παλινδρομήσεις, τη στασιμότητα, την ακμή ή και την παρακμή του παραγόμενου έργου, η καλλιτεχνική δημιουργία διερευνήθηκε σε σχέση με τις ιδιότυπες συνθήκες διαμόρφωσης και λειτουργίας του αστικού χώρου".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου