10/01/2013

14 καλλιτέχνες εκθέτουν στο ''Μικρό Παρίσι των Αθηνών''


Δελτίο Τύπου


Ο ΣΚΕΤΒΕ εορτάζει τα 100 χρόνια από την γέννηση του Albert Camus και εγκαινιάζει έτσι την συνεργασία του με το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο, παρουσιάζοντας στο φεστιβάλ "Το μικρό Παρίσι των Αθηνών" δύο ενότητες από την εικαστική δουλειά 14 καλλιτεχνών μελών του. 
Στους ‘’Εικαστικούς Σταθμούς’’ τα έργα είναι εμπνευσμένα από το συγγραφικό έργο του A.Camus ενώ στην ενότητα ‘’Από τη Σύλληψη στο αντικείμενο’’ οι καλλιτέχνες εκθέτουν μια σειρά από μακέτες, προσχέδια έργων τους δείχνοντας έτσι τη διαδρομή από την ιδέα έως την τελική πραγματοποίηση της ως καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Oι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι οι:

Χαμιδιελή Φωτεινή, Σφήκας Νικόλας, Πολίτης Γιώργος, Περδίκη Σοφία, Παπαδάκη Χρυσούλα, Παλιάν Κων/νος, Μονογυιός, Γιάννης, Λούστας Κώστας, Λιάμπας Δημήτρης, Κομπατσιάρη Μαρία, Κολοζώφ Σταύρος, Δελλατόλα Όλια, Βουτσάς Κώστας, Ασσάνη Ιωάννα.


  Χαμιδιελή Φωτεινή,  η πανούκλα
Σφήκας Νικόλας, Energy ChessΠολίτης Γιώργος, les miserables


Περδίκη Σοφία, Ο ΞένοςΠαπαδάκη Χρυσούλα, Ο Μύθος του Σισύφου 1


Παλιάν Κων/νος, Νυχτερινή τελετή
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le SKETBE célèbre le 100e anniversaire de la naissance d'Albert Camus et inaugure ainsi la collaboration avec le Réseau Culturel d'Athènes, en présentant dans le cadre du festival "Le petit Paris d’Athènes" deux sections du travail des artistes plasticiens membres de l’Association. Dans'' Stations Visuelles''  les œuvres sont inspirées des écrits d’Albert Camus tandis que dans la section'' De la Conception à l’objet'' les artistes  exposent une série de maquettes et d’esquisses de leurs œuvres montrant ainsi le chemin parcouru de l’idée à la réalisation finale  en tant que résultat 
artistique.

Μονογυιός Γιάννης, άτιτλοΛούστας Κώστας, Παραλλαγές 2000


Λιάμπας Δημήτρης, ΠαράλογοΚομπατσιάρη Μαρία, Εικαστική Επιστολή στον Albert Camus

Kολοζώφ Σταύρος, Ορφέας και Ευρυδίκη

PRESS RELEASE

The SKETBE celebrates the 100th anniversary of Albert Camus’ birth and thereby initiates the collaboration with the Athens Cultural Network, presenting within the framework of the festival "Little Paris of Athens" two sections of the artistic work of members of the Association. In `”Visual Stations'', works are inspired by the writings of Albert Camus while in the section '' From Design to object” the artists exhibit a series of models and sketches of their work, showing the path from the idea to the final embodiment as an artistic statementΔελλατόλα Όλια, Η Πανούκλα

Βουτσάς Κώστας, Η Πτώση


Ασσάνη Ιωάννα, Περιγραμμικές Διαδρομές -Στάσεις
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου