3/19/2013

ΕΚΘΕΣΗ Σ. ΣΚΟΥΛΟΥ


Από το Σάββατο 30 Μαρτίου στην Αίθουσα Τέχνης TSATSIS PROJECTS / ARTFORUM ( Τσιμισκή 113 και Δημ. Γούναρη, Θεσσαλονίκη ( 2310 257552 ) παρουσιάζει στην 11η ατομική του έκθεση πρόσφατες εργασίες του ο ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΣΚΟΥΛΟΣ / 1952, Θεσσαλονίκη / Αρχιτέκτονας ΑΠΘ / εκδότης - υπεύθυνος γενικά τού περιοδικού «ΠΡΑΤΗΡΙΟ τέχνης + άλλων» ( 7 τεύχη / 1988 - 1992 / δωρεάν διανομή / ολοκληρώθηκε ) / υπεύθυνος γενικά του εκθεσιακού χώρου «Πρατήριο Επικοινωνίας ΟΤΕ» / Μέλος Τ.Ε.Ε., Ε.Ε.Τ.Ε., Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε. ( Ιδρυτικό μέλος, μέλος πρώτου και επόμενων Δ.Σ. κατά περιόδους ).

H συγκεκριμένη παρουσίαση αφορά απόψεις μοναχικές πού οπτικοποιούν "στραγγίσματα φόβων βιωμένης επικαιρότητας" και καταγράφουν στιγμές της με τρόπο άμεσο παρορμητικό και ασύνδετο. Ουσιαστικά "αποδομούν συναρμοσμένες συλλαβές σε ήχους πρώτους ατομικών αποδοχών και δομούν θέσεις χωρίς θέσεις αλλά με αφορμή νέας θέσης ευτυχώς μη προσδιορισμένης επακριβώς".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου