6/20/2012

Βραβεία Παραλλήλων Δρόμων

Οι καλλιτέχνες που βραβεύονται στο Διαγωνισμό "Παράλληλοι Δρόμοι" είναι οι παρακάτω:

Ζωγραφική
Βραβεία:
1. Vikram Nayak
2. Λιάμπας Δημήτρης
3. Ηλιάδης Γιώργος

Έπαινοι:
Γανέλη Έφη
Τρώντσιου Μαριάνα
Κύρου Τσακάλου Ελένη
Λυσαρίδη Ανθή
Rathin Kanji

Αγιογραφία
Βραβεία:
1. Γιαννάκης Κωνσταντίνος
2. Μπιάζης Νικόλαος
3. Σταϊκίδου Τρώντσιου Γιαννούλα

Χαρακτική
Βραβεία:
1. Κατμάδα Αικατερίνη
2. Χατζάρα Κατερίνα
3. Πασσαλή Δέσποινα

Φωτογραφία
Βραβεία:
1. Luigi Caroline
2. Γράψια Κατερίνα
3. Ερινέλης Ιωάννης

Έπαινος :
Λουζικιώτης Δημήτρης

Γλυπτική
Βραβεία:
1. Βουζουνεράκης Μιχαήλ
2. Μαυραντζάς Αθανάσιος
3. Μυρωνίδης Θωμάς

Έπαινος :
Τσαούση Μαρία

Ψηφιδωτό
Βραβεία:
1. Ελευθεριάδου Βασιλική
2. Αργυροπούλου Βασιλική
3. Πρωτοφανούση Σταματία

Έπαινοι:
Βουλγαρίδου Μαρία
Νικολαϊδης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου